×

Ledige barnehagelærerstillinger i de kommunale barnehagene i Gran.

Fagerlund barnehage har behov for en ped.leder fra august 2021

Søk på stillingene på Gran kommune sin hjemmeside. Søknadsfrist er 31.03.21

Beskrivelse

Er du barnehagelærer? Har du lyst til å bidra til utviklingen av det pedagogiske tilbudet i barnehagene i Gran? Er du samarbeidsorientert og har stå-på-vilje? Søk da vel!

Beskrivelse av barnehagene i Gran

Det er til sammen 7 kommunale barnehager i Gran, - de representerer et spennende mangfold mht. størrelse, driftsform og satsingsområder. Barnehagene ligger i landlige omgivelser som gir tilgang til lek, fysisk aktivitet og opplevelser i naturen. 
Barnehagesektoren arbeider aktivt med arbeidsmiljøet. Humor, arbeidsglede og stå på vilje er viktige egenskaper for å bygge et godt, utviklende og endringsvillig arbeidsmiljø. 
Gran kommune satser på kompetanseutvikling. Kommende barnehageår går vi inn i et samarbeid med Gjøvik, Søndre og Nordre Land og Totenkommunene. Sammen skal vi jobbe med voksenrollen, ledelse og teamarbeid, språk og inkludering.

Våre behov er

Barnehagelærere og pedagogiske ledere i flere av våre barnehager. 
Eventuelle andre stillinger som blir ledige pga intern rekruttering.

Krav til kompetanse

Barnehagelærerutdanning

Personlige egenskaper

Engasjement, utviklingsvilje, gode lederegenskaper, samarbeidsevne og fleksibilitet.

Hos oss får du

Et trivelig arbeidsmiljø lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i ti år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Informasjon til deg som søker

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.

Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Fint om du opplyser om referanser fra tidligere arbeidsforhold i søknaden.

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.