×

Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2020-2021

Ønsker dere barnehageplass for barnehageåret 2020-2021(fra 15.08.20), er det tid for å søke. Gå inn på Gran kommune sin hjemmeside og søk elektronisk innen 1.mars

 

Fagerlund barnehage har fra 15.08.20, 6 hele plasser ledig for barn over 3 år og 17 hele plasser ledig for barn under 3 år!

Følg denne lenken for å søke:

https://www.gran.kommune.no/slik-soeker-du-og-svarer-paa-tilbud-om-plass.460919.no.html