×

Normale åpningstider fra uke 23

Fra og med uke 23 vil alle barnehagene i Gran kommune ha normale åpningstider igjen.

Vi vil fortsatt følge smittereglene , men kunne åpne opp for mere samarbeid på tvers av avdelingene.