×

Beredskapsplan for smittevern under covid-19 i Fagerlund barnehage

Vi følger alle de nasjonale smittevernreglene og har en egen beredskapsplan for de forskjellige nivåene(grønt, gult og rødt nivå)