×

Søknad om redusert foreldrebetaling 2021-2022

Fram til og med 31.10.21 kan du bruke skjemaet som ligger på høyre side her for å søke. Dette må leveres i papirformat til styrer eller i servicetorget på rådhuset i Gran kommune.

Skal du søke om redusert foreldrebetaling etter 31.10.21 kan du gjøre dette digitalt inne på Gran kommune sin hjemmeside fra 01.11.21

Gå inn på denne linken:  https://barnehage.visma.no/gran